Więcej o: Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kurzacze, Skrzyszów, Miłaków, Rogówek

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kurzacze, Skrzyszów, Miłaków, Rogówek

W dniach 2-3 marca 2024 r. Burmistrz Stanisław Pacocha wraz z Marzeną Dziewit Sekretarzem Gminy oraz pracownicami Urzędu Miasta  i Gminy  odwiedził mieszkańców sołectw:  Kurzacze, Skrzyszów, Miłaków, Rogówek gdzie odbywały się wybory sołeckie.

Mieszkańcy zdecydowali w głosowaniu tajnym, że ich sołtysami będą:

  • Skrzyszów – Michał Sobczyński
  • Miłaków – Paulina Banasik
  • Rogówek – Barbara Prasał

Na członków Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Skrzyszów: Magdalena Kolebuk, Monika Sobczyńska, Aleksander Urbańczyk, Marta Urbańczyk, Teresa Stępniewska
  • Miłaków: Karolina Kalita, Katarzyna Fąfara, Barbara Dworak
  • Rogówek: Aneta Juszyńska, Zofia Stęplewska, Dariusz Malczewski

Gratulacje dla wybranych życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji.

W Sołectwie Kurzacze mieszkańcy nie wybrali sołtysa w związku z tym zostały ogłoszone wybory uzupełniające, które odbędą się 20 marca 2024 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Kurzaczach.