Opieka wytchnieniowa

Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  realizowany jest w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgłoszeń do Programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do 14 listopada 2023r. Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie  ul.Plac XX-lecia 1; 26-225 Gowarczów w terminie do 14.11.2023 r.

Zebrane informacje niezbędne są do ustalenia zapotrzebowania na w/w pomoc i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

załączniki:

informacje o programie

karta zgłoszenia do Programu (załącznik Nr 7)

klauzula RODO (załącznik nr 12)