Przedszkolaki z powiatu wzięły udział w olimpiadzie sportowej

8 listopada na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie odbyły się powiatowe eliminacje III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka

Pięć młodych drużyn reprezentowały dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gowarczowie; Przedszkola nr. 2 w Końskich; Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej; Przedszkola w Smykowie, Przedszkola Publicznego w Stąporkowie.

Małych sportowców powitali wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Kielcach Pan Andrzej Jakubiec i Pani Paula Presman, wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z Panią sekretarz Marzeną Dziewit oraz dyrektor SP w Gowarczowie Paweł Skowron życzący uczestnikom przede wszystkim wspaniałej zabawy.

To wydarzenie sportowe, ma na celu propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci. Uczestnikami były dzieci między 4 a 6 rokiem życia. Powiatowe eliminacje obejmowały cztery konkurencje sportowe takie jak: sztafeta, tor przeszkód, skok w dal i rzut woreczkiem do celu.

Po podliczeniu zdobytych punktów na podium stanęła drużyna Przedszkola nr 2 w Końskich (36 pkt.), która będzie reprezentowała nasz powiat w finale wojewódzkim 29 listopada 2023 r.

Tuż za nimi uplasowało się drużyna z Gowarczowa (30 pkt.) i kolejno z Rudy Malenieckiej, Stąporkowa i Smykowa.

Wszyscy młodzi uczestnicy nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami i upominkami. Młodych sportowców do wesołej rywalizacji zagrzewali nie tylko rodzice i goście zasiadający na widowni ale też wielkie maskotki – nasza gowarczowska młodzież. Bardzo udane przedsięwzięcie zorganizowano dzięki zaangażowaniu pracowników i młodzieży ze Szkoły Podstawowej ze wsparciem technicznym Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie

Tego typu wydarzenia wspaniale rozwijają umiejętności motoryczne ale też uczą współpracy z innymi dziećmi oraz wzmacniają poczucie własnej wartości. To nie tylko czas sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim możliwość świetnej zabawy i nawiązania nowych przyjaźni.