OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gowarczowie zawiadamia mieszkańców Gminy Gowarczów, iż z dniem 25.11.2023 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych.

Numery rachunków bankowych Urzędu Gminy w Gowarczowie

09 1320 1449 7650 4125 2000 0005 – dochody Urzędu Gminy:

  • opłata skarbowa,
  • opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
  • podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny),
  • opłata za zajęcie pasa drogowego,
  • opłata za korzystanie z przystanków,
  • czynsz.

79 1320 1449 7650 4125 2000 0006  – opłata za odbiór odpadów komunalnych.

Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obwieszczenie z dnia 21.11.2023 r.