Posiedzenie Rady Gminy

W dniu 28 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów.

            Po przywitaniu zebranych przez Przewodniczącego Sławomira Stańczyka przedstawione zostały sprawozdanie z funkcjonowania  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie za rok 2022/2023 informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez przedstawicieli urzędu i jednostek podległych.

Radni podjęli szereg uchwał m.in. dotyczących opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi czy  podatku rolnego na 2024 rok. Z uwagi na wzrost świadomości i coraz właściwsze segregowanie odpadów w nowym roku opłaty będą niższe (o 2 zł od stawki podstawowej). W nowym roku na tym samym poziome pozostaną też stawki podatku od nieruchomości rolnych.

Szeroko omawiano też kwestie trwających i przyszłych inwestycji drogowych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg.

Trwają przygotowania do uroczystego powitania Nowego Roku już jako gmina miejsko-wiejska.