Więcej o: Wyróżnienie dla Gminy Gowarczów za świetną kondycję finansową

Wyróżnienie dla Gminy Gowarczów za świetną kondycję finansową

20 listopada 2023 roku w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach odbyła się III Gala Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Wyróżniono najlepsze gminy w 13 powiatach województwa świętokrzyskiego oraz wręczono pięć wyróżnień specjalnych.

Wśród wyróżnionych gmin znalazła się Gmina Gowarczów, która otrzymała wyróżnienie specjalne w kategorii „Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin województwa świętokrzyskiego”. Oznacza to 1 miejsce w województwie świętokrzyskim pod względem najmniejszego zadłużenia gmin. Gmina Gowarczów jest jedną z niewielu gmin w Polsce, które nie mają żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ma to szczególnie istotne znaczenie w obecnej sytuacji, gdyż Gmina Gowarczów nie musi ponosić wydatków związanych z obsługą zadłużenia. Brak zadłużenia Gminy to dobra pozycja wyjściowa do ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej UE na realizację ważnych inwestycji, dla których musi być zapewniony wkład własny. Dyrektor Regionalnej Izby Obrachunkowej złożył gratulacje za świetną kondycję finansową Gminie Gowarczów i wskazał Naszą Gminę jako wzór do naśladowania w województwie świętokrzyskim.